Podlahové kúrenie Topheating Podlahové kúrenie Topheating - Rozdeľovač Podlahové kúrenie Topheating - Liaté potery Podlahové kúrenie / vykurovanie Topheating Podlahové kúrenie REHAU
akcia
Posledná aktualizácia: 14. júla 2024

Podlahové kúrenie - Na čo sa pýtate?


Čo by mal spĺňať dobrý rozdeľovač na podlahové kúrenie?

Rozdeľovač na podlahové kúrenie je zariadenie, ktorého kvalita býva obyčajne dosť podceňovaná. Je potrebné si uvedomiť, že hoci je toto zariadenie z hľadiska mechanických prvkov pomerne jednoduché, náročné prevádzkové podmienky kladú dôraz predovšetkým na jeho kvalitu. Na trhu je v ponuke veľa typov rozdeľovačov čo sa týka konštrukčného riešenia a mnohí výrobcovia v snahe ušetriť predávajú rozdeľovače s veľmi tenkou hrúbkou steny, bez systému zachytávania oxidu železa a pod. Prax potvrdzuje, že hoci sú takéto rozdeľovače výrazne lacnejšie, môže dôjsť k mikroprasklinám v stenách rozdeľovača a úniku vykurovacej kvapaliny.

S akou výškou podlahy môžem pri použití podlahového kúrenie počítať?

Hrúbka betónovej vrstvy v ktorej je uložená rúrka je min. 60 mm , optimálne však 65 mm . Pri použití anhydridových (sadrových) poterov je min. výška 50-55 mm.

Aký kotol je vhodný na podlahové kúrenie?

Na podlahové teplovodné kúrenie je najvhodnejšie tepelné čerpadlo, alebo kondenzačný kotol, práve kvôli jeho najvyššej účinnosti pri výstupnej teplote okolo 37 ºC.

Ako fixovať rúrky v podlahe – aký je spôsob upevnenia a ktorý je výhodnejší?

V praxi sa bežne používajú dva typy – upevnenie pomocou upínacích líšt a pomocou systémovej dosky. Upínanie pomocou systémovej dosky je estetickejšie, avšak upínacia lišta má niekoľko výhod. Tou najdôležitejšou je, že lišta drží rúrky niekoľko milimetrov nad povrchom polystyrénu, takže pri zalievaní betónovou mazaninou je rúrka dokonale zaliata. To má za následok lepší prenos tepla oproti systému so systémovou doskou (polystyrénové výstupky na systémovej doske dotýkajúce sa rúrky znižujú prestup tepla do betónu).

Je možná kombinácia stenového kúrenie a podlahového kúrenie?

Kombinácia je bezproblémová a výhodná najmä v miestnostiach, v ktorých chceme eliminovať pocit sálajúceho chladu zo stien miestností ako obývačka alebo kúpeľňa a pod. V poslednom období je o stenové kúrenie záujem hlavne v západnej Európe.

Čo v prípade, ak chcem všade podlahové kúrenie, ale do kúpeľne radiátor?

Najjednoduchším riešením je pripojiť jeden z okruhov podlahového kúrenia na rebríkový radiátor pomocou termostatického ventilu E-Z pre jedno-rúrkové sústavy a do druhého otvoru radiátora namontovať vyhrievaciu špirálu. Pomocou nej sa dosiahne požadovaná vyššia teplota radiátora a radiátor môže hriať aj mimo vykurovacieho obdobia.

Môžem použiť na podlahové kúrenie aj parkety alebo koberec?

Pri použití textilnej podlahovej krytiny je potrebné počítať s čiastočným znížením tepelného výkonu už pri návrhu vykurovania projektantom. Neodporúčajú sa koberce s výškou vlasu nad 10 mm a gumeným podkladom, PVC s plstenou podložkou a parkety z mäkkého dreva (odpor nesmie byť väčší ako 0,15 m 2 .K/W). Drevené parkety doporučujeme s max. hrúbkou 15 mm z dobre vysušeného tvrdého dreva. V prípade mozaikových parkiet max. hrúbku 9 mm .

Prečo podlahové kúrenie kúri aj keď je „studené“?

Podlahové kúrenie patrí medzi nízko teplotné spôsoby kúrenia. Nakoľko sa jedná o veľkoplošné teplovodné podlahové kúrenie, teplota okolo 37 ºC stačí na vykúrenie miestnosti (v radiátoroch je oproti tomu médium s vysokou teplotou na relatívne malej ploche). Pri teplote média 37 ºC je teplota podlahy cca 26 ºC, čo je nižšia teplota ako fyziologická teplota človeka. Preto je podlaha pri dotyku „studená“.

Použitie KARI rohože na podlahové kúrenie?

Veľa ľudí prichádza z myšlienkou upínania rúrky na KARI sieť. Použitie je z konštrukčného hľadiska veľmi nevýhodné, nakoľko výstuž zo stavebnej ocele by mala prísť nad rúrky podlahové kúrenie a teda do betónovej zmesi. V prípade bežných podmienok však použitie KARI rohože nie je potrebné. Výnimku tvoria na záťaž veľmi namáhané plochy ako sú garáže aj.

Dá sa opraviť rúrka ak ju prevŕta niekto v podlahe?

Oprava si vyžaduje zásah do podlahy. Betónovú vrstvu treba odsekať. Poškodenú časť rúrky je potrebné odstrihnúť a spojiť pomocou spojky a pripájacích skrutkovaní alebo polyfúznym zváraním (len pri rúrkach z polybutylénu).

Ako zistiť, kde sú v podlahe uložené rúrky?

Prevŕtaniu je možné sa jednoducho vyhnúť, zapožičaním detektora kovov (u nás na firme), pomocou ktorého sa veľmi jednoducho určí presné uloženie rúrky v podlahe (naše rúrky majú 100%-nú kyslíkovú bariéru v podobe Al-fólie). Menej kvalitné rúrky bez hliníkovej fólie je možné identifikovať s použitím termofólie. Podlahové kurenie sa na niekoľko hodín vypne, aby vychladla dlažba a potom sa znova spustí. Na povrch skúmaného miesta sa priloží termofólia.
Pozn.: Po montáži podlahového kúrenie sa vždy odporúča odfotiť všetky miestnosti ešte pred zaliatím rúrok betónom a dokumentáciu archivovať.

Má podlahové kúrenie negatívny vplyv na kvety?

Nie, nemá, vďaka optimálnemu rozloženiu teplôt v miestnosti a priaznivej klímy, je podlahové kúrenie vhodné pre človeka, kvety, aj domáce zvieratá.

Aká izolácia sa bežne dáva pod podlahové teplovodné kúrenie?

Bežne sa používa tvrdený polystyrén hrúbky 30-80 mm pre poschodie a 60-150 mm pre podlažie (používajú sa dve polystyrénové dosky s hrúbkou 30-80 mm , ktoré sa navzájom prekrývajú). Hustota polystyrénu má byť 20 kg .m-3 a stlačiteľnosť nesmie prekročiť 10% svojej hrúbky pri tlaku 10kg/cm2.
Taktiež treba dať pozor na nepodpivničených priestoroch, kde sa používa hydroizolácia, aby nebol polystyrén v kontakte s penetračnými nátermi na báze cyklických zlúčenín a rozpúšťadiel, ktoré by spôsobili deštrukciu polystyrénovej peny. V tomto prípade ako izoláciu je potrebné použiť gumoasfalt so sklotextilom.

Má nábytok, ktorý tesne prilieha k podlahe vplyv na zníženie výkonu podlahového kúrenie?

Použitím nábytku s nízkymi nohami sa znižuje výkon podlahovky v danom mieste o 40%. S týmto už počíta projektant pri návrhu systému, preto je potrebné zveriť návrh systému podlahového kúrenie odborníkovi a projekt konzultovať. Pri nábytku na vysokých nohách je zníženie výkonu zanedbateľné.

Dá sa použiť podlahové kúrenie na odstraňovanie snehu z chodníkov popri dome?

Vykurované plochy so zabetónovaným rúrkami je možné použiť na odstránenie snehu z chodníkov, vjazdov do garáží a pod. Princíp podlahového kúrenie je podobný, ale má svoje špecifiká. Ako vykurovacie médium sa používajú glykolové nemrznúce zmesi. Ich ohrev zabezpečuje výmenník tepla pripojený na klasický kotol.

Použitie dilatácií na podlahové kúrenie?

V prípade nutnosti použitia dilatácie a potreby súvislej vrstvy keramickej dlažby ako vrchnej krytiny odporúčame lepiť dlaždice v mieste prechodov dilatácie použitím silikónu. Ostatné sa lepia „na tvrdo“.

Aká je hlučnosť podlahového kúrenie?

Zvuk kvapaliny kolujúcej v rúrkach nie je možné počuť. Rozdeľovač aj vďaka ovzdušňovaniu neodporúčame umiestňovať do miestností určených na spanie.

Suché podlahové kúrenie – na čo sa používa?

Používa sa v prípadoch, kde je požiadavka aplikovať podlahové kúrenie v podkroví medzi nosné drevené trámy a klasická betónová zálievka by nevyhovovala z hľadiska zaťaženia alebo konštrukčného vyhotovenia (výška obytného podkrovia je príliš nízka a nie je možné zvýšiť podlahu).

Aká je životnosť podlahového kúrenie?

Podlahové kúrenie je bez údržbové. Životnosť je závislá od kvality použitých materiálov. Napriek tomu je dobré raz za niekoľko rokov skontrolovať rozdeľovače podlahového vykurovania a prípadne systém prečistiť. Pri použití rúrky Top Heating RED 16 môže výrobca garantovať 50 rokov. Prakticky je oveľa vyššia.

Za aký čas po zálievke betónu môžem uskutočniť povrchovú úpravu (dlažbu, laminátovú podlahu a pod.)?

Keramickú dlažbu je možné ukladať až po dokonalom vytvrdnutí betónu (betónová zmes – 21 dní, anhydrid – 7 dní). Pri prvom zákure môže dôjsť k dodatočnému vylučovaniu vlhkosti z betónovej mazaniny. Aby nedošlo k poškodeniu krytiny, doporučujeme zašpárovanie dlažby až po prvom dynamickom zákure. Položenie drevenej, prípadne laminátovej alebo inej krytiny, ktorá vytvorí súvislý celok, je vzhľadom na nemožnosť úniku vlhkosti odporúčané až po dokonalom vysušení – teda až počas prevádzky podlahového kúrenia.

Aká je najvhodnejšia kombinácia podlahového kúrenie a radiátorov – na poschodie alebo prízemie?

Najvýhodnejšie je rozhodnúť sa pre jeden systém vykurovania, nakoľko pri dvoch treba počítať s ďalšími nákladmi na zmiešavacie zariadenie. Rovnako sa tým znevýhodní použitie kondenzačného kotla. Ak je však predsa len požiadavka na kombináciu dvoch systémov, nie je to problém. Vo všeobecnosti je rozšírený názor prízemie vykurovať podlahovkou a na poschodí radiátormi. Opačné riešenie je však výhodnejšie. Všetky výhody podlahového kúrenie ako sú príjemná klíma, nízka prašnosť, priaznivé rozloženie teplôt a pod. sa uplatnia v miestnostiach, kde sa človek najčastejšie zdržiava – t.j. spálne, detská izba a pod.

Je nutné do betónovej mazaniny pre podlahové kúrenie použiť plastyfikátor?

Plastyfikátor zadržuje molekuly vody v betóne, čím zvyšuje jeho kvalitu a prispieva k lepšiemu prestupu tepla a zvýšeniu vykurovacieho výkonu podlahového kúrenia.

Sú PVC podlahy vhodné pre podlahové kúrenie?

Po celoplošnom prilepení sú PVC podlahy vhodné pre podlahové kúrenie. Pri výbere PVC podlahy pre podlahové teplovodné kúrenie vyberajte vždy tú s menšou hrúbkou, vyššou hustotou spodnej časti a vysokou nášlapnou vrstvou. Hrubšie podlahy majú vyšší tepelný odpor a mohli by znižovať účinnosť podlahového kúrenia.Podlahové kúrenie Top Heating a drevená podlaha

Podlahové teplovodné kúrenie je stále viac obľúbené a vyhľadávané po celom Slovensku. Drevené podlahy patria medzi klasické podlahové krytiny, ktoré dokážu navodiť pocit domova, vniesť do bytu prírodný nádych a majú dlhú životnosť. Ponúka sa tak otázka, môže sa na podlahové kúrenie položiť drevená podlaha?

Odpoveď:

Podlahové kúrenie Top Heating

Základnou úlohou podlahového kúrenie je ohrev priestoru nad ním. Je tak logické, zakryť ho materiálom, ktorý nebude zdieľaniu tepla do priestoru brániť. Vhodnými materiálmi sú tak keramická dlažba. Systém podlahového kúrenie nezaberá obytný priestor, nijako ho neruší a neovplyvňuje prúdenie vzduchu v miestnosti.

Dva základné typy podlahového kúrenia

Podlahové kúrenie sa delí na dva základné typy. Pod drevenú podlahu sa viac odporúča teplovodné podlahové kúrenie. Obava z prasknutia rúr nie je nutná, rúrky sú zaliate v betóne a ich životnosť je viac ako 50 rokov. Teplovodné podlahové kúrenie - v podlahe sú rozvedené rúrky, ktorými prúdi teplá voda, teplota vody je regulovaná v rozsahu 35-45 °C, nesmie byť prekročená maximálna teplota povrchu podlahy. Elektrické podlahové kúrenie - v podlahe je systém odporových káblov, rohoží a inštalačných dosiek, vykurovacích fólií, kde je vedený regulovaný elektrický prúd, je potrebné použiť termostat s podlahovým senzorom, ktorý stráži maximálnu povrchovú teplotu, ktorá je 27 °.

Aké použiť drevo na podlahové kúrenie?

Drevo použité na drevenú podlahu musí byť upravené špeciálnymi technológiami, ktoré ho stabilizujú. Inak by mohlo dôjsť k jeho vysychaniu alebo rozťahovaniu vplyvom vlhkosti, alebo rozpadnutiu podlahy. Najvhodnejšou drevenou podlahou je dvojvrstvová drevená podlaha. Je to kvôli nízkej stavebnej výške a veľmi dobrej rozmerovej stabilite.

Najvhodnejšie drevá pre podlahové kúrenie: iroko, teak, doussie, oliva, hevea,dub,
Nevhodné drevá pre podlahové kúrenie: bambus, jaseň, javor, jatoba

Rozhodujúca je výška a šírka dreva pro podlahové kúrenie

Platí, že čím je väčšia dĺžka/šírka dosiek, tým viac podlaha teplo prepustí. Neodporúča sa tak voliť masív. Pri masívnej drevenej podlahe zohráva dôležitú úlohu aj jej formát. Čím bude masív silnejší, tým vyšší tepelný odpor bude klásť, čo zvýši náklady na kurenie.

Odporúčajú sa tak viacvrstvové drevené krytiny, ako už bolo povedané dvojvrstvové, ideálne s výškou 7 mm, ktorá sľubuje výhodnejšie hodnoty tepelného odporu. Všeobecne sa odporúčajú výšky od 10 do 15 mm v prípade dvojvrstvových, u trojvrstvových potom 10 mm. Šírka jednotlivých lamiel by mala byť okolo 120 - 150 mm.

Povrchové úpravy drevenej podlahy na podlahové kúrenie

Drevené podlahy je možné upravovať olejovaním aj lakovaním. S dnešnými technológiami už olej z vykurovanej podlahy nevyprchává a nie je ho cítiť, je tak odborníkmi doporučovaný. Naolejované podlahy majú matný povrch, nie je zrkadlovo lesklý a nie sú na ňom vidieť škrabance a odreniny. Podlahy sú farebne stále. Naolejované drevo umožňuje podlahe dýchať. Lakované aj naolejované drevené podlahy sa vyznačujú pomerne ľahkou a rovnakou údržbou. Jediný rozdiel je v tom, že na naolejované podlahy je potrebné použiť neutrálne mydlo, nie saponát, aby sa olej nevymýval.

RADA
Autor článkov:
Marcela Petríková Marcela Petríková
Projektantka
14.1.2016
premiove-podlahove-kurenie-top-heating

PONUKA ZADARMO

Výhodná cena na podlahové kúrenie ZADARMO po vyplnení formulára:


Meno:
E-mail:
Telefón:
Obec:
Výmera (m²):
Zdroj:
Označte, či ide o: Novostavbu
Rekonštrukciu
Mám záujem o rozpočet na:
Podlahové kúrenie vr. odbornej inštalácie
Podlahové kúrenie svojpomocne - materiál
Liaté podlahy

Výkresy:  
Poznámka:REFERENCIE 2001 - 2024


750.500 m2
Podlahového vykurovanie inštalovaného
našimi kúrenármi

1.150.000 m2
Liatych podláh vykonaných
našimi pracovníkmi

4.855
Kotolní inštalovaných
našimi špecialistami

Odborná inštalácia kotolní

odborna-instalacia-kotolni

Podlahové kúrenie - vykurovanie skladba podlahy


Podlahové kúrenie - vykurovanie skladba podlahy

Prídeme až k Vám!


Bezplatne Vás navštívime a poradíme Vám s realizáciou podlahového kúrenia.

Kontaktujte nás!